Skoči na vsebino

Muzejski večer - Užaljeno maščevanje

06.11.2023

Kobariški muzej v petek, 10. novembra 2023, ob 18. uri vabi na predstavitev knjige Užaljeno maščevanje. Naši gostje bodo avtorji knjige prof. dr. Marta Verginella, doc. dr. Urška Strle, in dr. Oto Luthar.  

Knjiga Užaljeno maščevanje predstavlja znanstveno študijo o slovenskem spominu na italijanska fašistična taborišča za civilno prebivalstvo. Zapiranje Slovenk in Slovencev v italijanska fašistična taborišča, ki je eno najbolj nasilnih in posledično najbolj travmatičnih poglavij slovenske zgodovini 20. stoletja, je bilo do nedavnega slabo poznano in pomanjkljivo raziskano. Čeprav slovenski interniranci in interniranke v italijanska taborišča predstavljajo »zgolj« desetino vseh žrtev druge svetovne vojne, avtorici in avtor izhajajo iz prepričanja, da si zaslužijo celovito zgodovinarsko obravnavo. Študija je podkrepljena s spoznanji slovenske in italijanske historiografije, osvetljena z arhivskim gradivom in s koncepti kulturnozgodovinskih perspektiv.

Osrednja pozornost knjige je zgodovinopisna senzibilnost za konkretne zgodbe ljudi, saj se dosedanje zgodovinske študije zelo redko naslanjajo na pričevanja tistih, ki so se vrnili. V zgodovinski kontekst so postavljene usode civilnega prebivalstva, ki je bilo med drugo svetovno vojno proti svoji volji odpeljano v kraje internacije, konfinacije in zaporov. Obravnava tako prebivalce Ljubljanske pokrajine kot Julijske Krajine, ki je bilo prisilno razseljeno po celotnem italijanskem ozemlju, od Gonarsa v Videmski pokrajini do italijanskega otoka Ustice v južnem delu Tirenskega morja. Aretacije so sprva obsegale posamezne politično "kompromitirane" posameznike, večina pa je bila posledica zaostritve ukrepov italijanskega okupacijskega režima zaradi krepitve partizanskega odpora.

Avtorici in avtor so prepričani, da se bodo bralci in bralke na podlagi nove zgodovinske študije zaradi bogate zbirke pričevanj lahko neposredno seznanili z izkušnjami interniranih. Da bodo skozi njihovo izkušnjo lažje razumeli, zakaj in kdaj so jih fašistične oblasti aretirale, zakaj in kako so jih zasliševale in obsodile ter zakaj so nekatere poslale v konfinacijo, druge v internacijo, tretje pa v zapore. Med drugim tudi na Rab, kjer je bil režim internacije neznosen in še posebej smrtonosen v ženskem delu taborišča. Prav usoda žensk in otrok na Rabu, ki so jo krojili pomanjkanje hrane in vode, neznosne higienske razmere in brezbrižnost stražarjev, je za vse, ki o teh poglavjih druge svetovne vojne v Evropi ne vedo veliko, še posebej zgovorna. Poleg tega nepoučenemu bralki in bralcu prav dogajanje v tem zloglasnem taborišču omogoča boljše razumevanje problematičnosti italijanskega zanikanja vojnih zločinov.

 

Vabljeni v našo družbo!